FinFamin koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisen tukena

Koulutussuunnitelma toimii järjestötyön kehittämisen tukena. Suunnitelmassa selvitetään, mihin suuntaan henkilöstön osaamista halutaan kehittää, minkälaista piilevää osaamispääomaa järjestöllä jo on ja minkälaisia tarpeita osaamisen kehittämisen suhteen on järjestökentällä tulevaisuudessa.

Suunnitelman keskeinen kysymys on, miten henkilöstön kehittymistä halutaan työnantajana tukea ja mitä tavoitteita henkilöstön tukemisella halutaan saavuttaa?

Koulutussuunnitelma on väline yhteisen tahtotilan seuraamiseen ja henkilöstön voimavarojen, innostuneisuuden ja ammatillisen osaamisen tukemiseen ja tätä kautta myös järjestön osaamispääoman turvaamiseen ja järjestön tavoitteiden saavuttamiseen.

Miten koulutussuunnitelma toimii

Koulutussuunnitelman toteuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta kaikkien ääni saadaan kuuluviin. On erittäin tärkeää, että osaamisen kehittyminen otetaan osaksi työkulttuuria.

Koulutussuunnitelman hyödyt

Parhaimmillaan koulutussuunnitelma tuo työntekijöiden osaamisen ja kehittymistoiveet näkyväksi. Sen avulla toiminnanjohtaja ja hallitus voi kytkeä osaamisen kehittämisen osaksi tavoitteita ja talousarviota. Koulutussuunnitelman seurauksena henkilöstö pääsee kehittämään osaamistaan.

Koulutussuunnitelman hyödyntämisessä on seuraavat vaiheet: 

  1. Työntekijät määrittelevät ensin oman tehtävänkuvansa mukaisia osaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita.
  2. Työyhteisö miettii yhdessä henkilöstön osaamisen kokonaistilannetta ja vahvuuksia sekä kartoittaa, mihin suuntaan järjestön osaamisen tulee kehittyä tulevaisuudessa.
  3. Järjestön toiminnanjohtaja pohtii osaamisen kehittämistarpeita johtajan näkökulmasta 
  4. Luottamusjohto miettii työyhteisön tarpeiden ja toiminnanjohtajan esityksen pohjalta osaamisen kehittämisen tukemista.

Voit tutustua koulutussuunnitelmaan täällä ja ottaa sen käyttöön: FinFami koulutussuunnitelma 2017

Lisätietoja voi kysyä keskusliiton järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija Jaana Humallolta, jaana.humalto@finfami.fi tai puhelimitse 045-860 93 43.

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles