Opiskelijat osana työelämää

Työelämä muuttuu koko ajan niin, että opiskelijat astuvat jo varhaisessa vaiheessa työelämään mukaan. Tämän mahdollistavat erilaiset työssäoppimiset ja harjoittelut. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa tiivis tietopaketti erilaisista opiskelun ja työelämän yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Tässä Opiskelijat osana työelämää -ohjeessa on esitelty neljä (4) erilaista työpaikalla oppimisen menetelmää. Ennen harjoittelijan tai opiskelijan ottamista kannattaa kuitenkin tarkastaa aina tapauskohtaisesti työnantajan velvoitteet kutakin harjoittelijaa kohtaan.

Opiskelijat ovat voimavara yhdistysten toiminnassa. Harjoittelijan tulosta yhdistykseen hyötyvät sekä yhdistykset kohderyhmä mukaan lukien, että opiskelija itse. FinFamissa on kehitetty erilaisia materiaaleja opiskelijan saapumisen tueksi. Tällaisia materiaaleja ovat mm. tämän ohjeen lisäksi:

  1. Opiskelijan toiveet FinFami-järjestöltä (tätä materiaalia voi hyödyntää harjoittelun sisältöjen suunnittelussa harjoittelun alussa)
  2. Oppimis- ja havaintopäiväkirja FinFamin harjoittelijoille (lomake toimii harjoittelijan oppimisen tukena ja myös järjestön kehittymisen tukena.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles