Vuosilomien seuranta

Tämä lomake on tehty työnantajan ja työntekijän välille säästövapaiden sopimiseen.

Vuosilomalain 27§ on säädetty, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia 18 päivää ylittävän osan vuosilomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana.

Tätä sopimista varten on tehty oheinen FinFamin säästövapaan sopimus. Toinen kappale lomakkeesta jää työntekijälle ja toinen työnantajalle, joka toimittaa lomakkeen kopiona palkanlaskentaan.

Tässä linkki työnantajaa velvoittavaan vuosilomalakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050162

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?