Miten käsitellä työyhteisön henkilötietoja Korona-tilanteessa?

Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia ja tarttuvien tautien ehkäisemistä, mutta lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä.” – Tietosuojavaltuutettu.

” Kun työpaikalla käsitellään henkilötietoja koronavirukseen liittyen, työnantajan on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.” – Tietosuojavaltuutettu.

Työyhteisön sisällä on välttämätöntä kertoa, miten henkilötietoja käsitellään. Työntekijällä on oikeus tietää, miten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tämä tilanne tulee vastaan etenkin tilanteessa, jossa Korona -virukseen liittyvää informaatiota jaetaan työyhteisön sisällä.

Tästä linkistä löydät yksityiskohtaisen ohjeen siitä, mitä tässä tilanteessa rekisterinpitäjän eli työnantajan tulee kertoa henkilötietojen käsittelystä. Työnantaja voi ilmoittaa tiedot rekisteriselosteessa tai ilmoittaa tietojen käsittelystä HR:n toimesta esimerkiksi perehdytyksen tai työyhteisön viikkokirjeen yhteydessä: https://tietosuoja.fi/onko-sinulle-kerrottu-tietojesi-kasittelysta

Terveystiedot ovat salassa pidettävää tietoa, jonka suojelemiseen työnantajalla on velvollisuus. Työntekijän sairastuminen Korona-virukseen on salassa pidettävä terveystieto eli työnantaja ei voi yksilöidä sairautta ja kertoa, mitä virusta työntekijä kantaa. Työnantajalla on oikeus varoittaa työyhteisöä tartuntavaarasta tai tartunnasta, mutta hän ei saa yksilöidä, kenellä tartunta on.

Toimi näin:

  • Määrittele yhdistyksessäsi ne henkilöt, jotka voivat käsitellä terveystietoja.
  • Huolehdi siitä, että yhdistyksessäsi on selkeästi tiedotettu, kenellä on oikeus käsitellä terveystietoja.
  • Työnantaja ei voi nimetä koronaviruksen saanutta työntekijää, mutta hän voi varoittaa työyhteisöä yleisellä tasolla koronaviruksesta.
  • Ota etätyö käyttöön yhdistyksessäsi, jos on epäily koronavirustartunnasta tai todettu koronavirustartunta.
  • Etätyöhön velvoitetaan pandemian aikana niissä tehtävissä, kuin se on mahdollista.

Lähde: https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietosuoja-ja-koronaviruksen-leviamisen-hillitseminen

Print Friendly, PDF & Email