Exit-haastattelujen kysymyspatteristo

Tämän kysymyspatteriston on tarkoitus toimia esimiehen apuna lähtevän työntekijän työsuhteen päättökeskustelussa. Päättökeskustelua kutsutaan Exit-haastatteluksi. Esimiehen kannattaa varata aikaa lähtevän työntekijän kanssa keskusteluun, sillä häneltä saa arvokasta tietoa työpaikan käytännöistä. Tietoa tarvitaan, jotta työpaikalla on mahdollisuus kehittää henkilöstöhallinnon toimintamalleja.

Exit-haastattelun hyöty

Exit-haastattelu on avoin keskustelutilaisuus johdon ja työntekijän välillä, jossa voidaan puolin ja toisin esittää luottamuksellisia kysymyksiä. Parhaimmassa tapauksessa Exit-haastattelu antaa yhdistykselle arvokasta tietoa toiminnan kehittämisalueista. Se kertoo myös niistä kohdista, mitkä toimivat ja mitkä kannattaa säilyttää yhdistyksen perustoiminnassa. Exit-haastattelu on mahdollisuus kerätä pitkäaikaiselta ja osaavalta työntekijältä hiljaista tietoa ja kehittämisajatuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Exit-haastattelu työntekijän kanssa on myös osa työhyvinvoinnin prosessia, jossa halutaan kertoa työntekijälle, että hänen mielipiteitään ja kokemuksiaan työtehtävästä arvostetaan.

Kysymyspatteristo antaa arvokasta tietoa siitä, mitkä seikat vaikuttivat työntekijän työsuhteen päättymiseen. Exit-haastattelu kertoo missä onnistuttiin ja missä oltaisiin voitu toimia paremmin. Vastausten perusteella voidaan kehittää järjestön henkilöstöhallintoa.

Voit ladata kysymyspatteriston täältä. 

Katso myös Exit-haastattelun kysymyspatteristo täältä.

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles