Opiskelijat FinFami-järjestössä -kooste materiaaleista

Opiskelijat osana työelämää 2.12.2019 koosteeseen on koottu kaikki FinFamin laatukäsikirjan opiskelijoihin ja harjoittelijoihin liittyvät materiaalit. Voit tulostaa koosteen ja suunnitella sen avulla yhdistyksellesi opiskelijoiden huomioimisen prosessin. Koosteesta löydät: Opiskelijat osana työelämää -materiaalin: Materiaalissa eritellään neljä erilaista työpaikalla oppimisen menetelmää ja niihin liittyviä työnantajavastuita. Opiskelija on yhdistyksen voimavara -materiaalin: Tämä on […]

Ihana haastava ajanhallinta – vinkkejä hektiseen järjestötyöhön?

Tuntuuko, ettet ehdi tehdä töitäsi työpäivän aikana? Juoksetko palavereissa, joiden jälkeen pitäisi ehtiä tekemään loput päivän työt? Onko töitä paljon ja et tiedä, mistä aloittaisit? Tulevaisuuden työelämässä itsensä johtamisen taidot ovat välttämättömiä. Työn toteuttamisen paikkasidonnaisuus poistuu. Työtä tullaan tekemään yhä enemmän etänä, jolloin itsensä johtamisen ja oman ajankäytön hallinnan taidot […]

Työn imu

Koetko työsi mielekkääksi? Saatko työtehtävässäsi onnistumisen hetkiä? Onko sinulla sopivasti haastetta työssäsi? Tämä materiaali on tehty apuvälineeksi työn imun miettimisessä omassa yhdistyksessäsi. Materiaali toimii myös työn imun teeman alustajana. Tee näin:  Lue materiaali ja jaa sen oman yhdistyksesi henkilöstölle. Hyödynnä materiaalia kehityskeskusteluun valmistautumisessa. Hyödynnä materiaalia kehittämispäivän taustamateriaalina. Tutustu materiaalissa vinkattuihin […]

Kysymyspatteristo toiminnanjohtajan rekrytointiin

Tämä kysymyspatteristo on luotu apuvälineeksi toiminnanjohtajan rekrytointiin. Voit käyttää sitä haastattelukysymysten ideoinnin apuvälineenä ja lisätä listaan myös omia kysymyksiäsi. Kysymysten sisältöä on pohdittu etenkin johtamisen näkökulmasta. Kysymyspatteriston löydät täältä: Toiminnanjohtajan työhaastattelukysymykset 2019

Työn imun apukysymykset

Koetko työsi mielekkääksi? Koska viimeksi olet pohtunut oman työsi sisältöjä? Työn imu tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee työnsä innostavana ja mielekkäänä. Hän kokee työnsä palkitsevana ja tuntee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä kysymyspatteristo on luotu avuksi työntekijöille työn imun miettimiseen ja toimii apuvälineenä kehityskeskusteluun valmistautumiseksi. Samaa kysymyspatteristoa esimies voi käyttää […]

Uuden hallituksen muistilista

Mitä materiaaleja kannattaa jakaa uudelle, aloittavalle yhdistyksen hallitukselle? Mitä materiaaleja kannattaa toimittaa kokouksen jälkeen hallitukselle? Muistathan ilmoittaa nimenkirjoittajien muutoksen eteenpäin? Jokainen hallitus määrittelee omat materiaalitarpeensa, mutta osa materiaaleista on sellaisia, jotka kannattaa vuodesta toiseen jakaa jokaiselle hallitukselle. Tutustu muistilistaan täällä ja käytä sitä apuna materiaalien kartoituksessa. Voit tämän lisäksi tehdä […]

Muistilista tiedotettavista materiaaleista ensimmäiseen hallituksen kokoukseen

Mitä materiaaleja on hyvä jakaa hallitukselle tiedoksi ensimmäiseen kokoukseen? Mistä asioista olisi hyvä tiedottaa aloittavaa hallitusta? Tämä muistilista on tehty apuvälineeksi ja inspiraatioksi materiaalien jakamiseen. Uudelle hallitukselle jaettavien materiaalien suunnittelussa keskeinen kysymys on, mitä aloittavan hallituksen on hyvä tietää yhdistyksen toiminnasta? Esitelläänkö hallitukselle järjestön strategiat? Mitä ajankohtaisia materiaaleja yhdistys on […]

Kuule lähtevää – hyödynnä Exit-haastattelupohja

Kun rekrytoimme työntekijää yhdistyksen palvelukseen, haluamme kuulla hänen taustastaan, motivaatiosta, onnistumisista ja osaamisesta ennen rekrytointipäätöstä. Samalla tavalla lähtevän työntekijän kohdalla haluamme tietää, miten työntekijä koki työsuhteen. Missä onnistuttiin? Mitä oltaisiin voitu tehdä paremmin? Mitä kehittämiskohtia on ja mitkä asiat työpaikalla kannattaa ehdottomasti säilyttää toimivina menetelminä? Hyvinvoivan työkulttuurin yksi tärkeimmistä asioista […]

Exit-haastattelujen kysymyspatteristo

Tämän kysymyspatteriston on tarkoitus toimia esimiehen apuna lähtevän työntekijän työsuhteen päättökeskustelussa. Päättökeskustelua kutsutaan Exit-haastatteluksi. Esimiehen kannattaa varata aikaa lähtevän työntekijän kanssa keskusteluun, sillä häneltä saa arvokasta tietoa työpaikan käytännöistä. Tietoa tarvitaan, jotta työpaikalla on mahdollisuus kehittää henkilöstöhallinnon toimintamalleja. Exit-haastattelun hyöty Exit-haastattelu on avoin keskustelutilaisuus johdon ja työntekijän välillä, jossa voidaan […]

Ideoita henkilöstöhallintoon tai kirjoittajaksi/haastateltavaksi blogiin/podcastiin?

Kehitämme osana henkilöstöstrategiaa jatkuvasti uusia menetelmiä ja kokonaisuuksia avuksi henkilöstöhallintoon. Tässä blogissa ja Huipputyönantaja -podcastissa käymme läpi ajankohtaisia henkilöstöhallinnon kysymyksiä. Mistä henkilöstöhallinnon teemoista haluaisit lukea lisää tästä blogista? Mistä henkilöstöhallinnon teemoista toivoisit keskusteltavan FinFamin Huipputyönantaja -podcastissa? Mistä henkilöstöhallinnon materiaaleista haluaisit antaa ruusuja ja risuja? Haluaisitko tulla haastateltavaksi Huipputyönantaja -podcastiin tai […]