Mitä tekisit kotona?

Mitä tekisit kotona? Mitä tekemistä keksisit lapsille? Millä tekemisellä piristäisit itseäsi tai etäpäivän taukohetkeä? On tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista myös kotona ja etätöissä. Työn tauottaminen ja työn ja vapaa-ajan hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää poikkeustilanteessa jaksamiseksi. Koronaepidemia ja pandemiatilanne ahdistaa monia. Kokosimme FinFamissa listan ilmaisesta tekemisestä, jota voi toteuttaa kotoa käsin. […]

Vinkkejä etätyöhön ja voimia pandemia-ahdistuksesta selviytymiseen

Elämässä tulee vastaan erilaisia kriisejä ja tilanteita, joista voimme selviytyä. Konkreettista on miettiä, mihin asioihin voimme vaikuttaa.  Poikkeustilanne ja käynnissä oleva pandemia ahdistaa monia. Tätä varten me FinFamissa koostimme kahden asiantuntijawebinaarin pohjalta ”Etätyö ja huoli pandemiasta ” oppaan poikkeustilanteesta selviytymiseksi.  Oppaan voit ladata täältä. Elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa työtä tehdään erilaisissa verkostoissa ja pääosin […]

Miten käsitellä työyhteisön henkilötietoja Korona-tilanteessa?

” Tietosuojalainsäädäntö ei estä kansanterveyteen liittyviä toimia ja tarttuvien tautien ehkäisemistä, mutta lainsäädäntö on huomioitava henkilötietojen käsittelyssä.” – Tietosuojavaltuutettu. ” Kun työpaikalla käsitellään henkilötietoja koronavirukseen liittyen, työnantajan on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.” – Tietosuojavaltuutettu. Työyhteisön sisällä on välttämätöntä kertoa, miten henkilötietoja käsitellään. Työntekijällä on oikeus tietää, miten hänen […]

Verkkotiimit osana tiimityöskentelyä

Työelämän murros on käynnissä ja työtä tehdään jatkuvasti eri ympäristöissä, etänä ja verkostoissa. Työpaikan tiimit kokoontuvat globaalissa työelämässä usein virtuaalisissa ympäristöissä. Olemme osa useita verkkotiimejä, joiden edellytetään toimivan yhtä tehok­kaasti kuin normaalit tiimit. Tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda esiin verkkotiimien näkökulmaa ja etuja osana tiimityötä. Miten työpaikallasi tuetaan tiimityötä? Mahdollistavatko […]

Voiko henkilöstöhallinnon ja oman työn kehittäminen olla kivaa?

Vastaus on kyllä. Muuttuvassa työelämässä on tärkeää päivittää työn prosesseja ja ideoida uusia työskentelytapoja säännöllisesti. Työtä tehdään paljon verkostoissa ja etänä, jolloin myös itsensä johtamisen taitojen kehittäminen on välttämätöntä. FinFami on kehittänyt ratkaisun näiden taitojen kehittämiseen. Haluatko rakentaa timanttisen tiimin? Haluatko kehittää itsensä johtamisen taitoja? Onko vastuullasi ohjata opiskelijoilta tai […]

Itsensä johtaminen FinFamissa

Tervetuloa itsensä johtamisen materiaalin pariin! Itsensä johtamisen taito on välttämätön työelämätaito, jota jokaisen kannattaa kehittää työuran eri vaiheissa. Ota hetki työarjestasi ja pohdi työsi sisältöjä ja tavoitteita. Tämä materiaalipaketti sisältää itsensä johtamisen välineitä ja menetelmiä, joita voi hyödyntää tehtävänkuvasta riippumatta. Materiaalissa esitellään kuusi menetelmää, joiden avulla voi analysoida omaa työtään. […]

Timanttinen tiimi

Hyvä tiimi on kuin timantti. Siitä haluaa pitää kiinni. Tiimityötä kannattaa säännöllisin väliajoin arvioida, kehittää ja kirkastaa sen toimintaperiaatteita. FinFami on kehittänyt yhdistysten tueksi Tiimityö -materiaalikokonaisuuden. Jokainen tuntee hyvän tiimin käsitteen: tiimi koostuu sen jäsenistä, joilla on yhteinen tahtotila ja tavoite toiminnan toteuttamiseksi. Tiimi suunnittelee ja kehittää työtapoja niin, että […]

Tiimityö

Tämä materiaalikokonaisuus käsittelee tiimityötä. Tiimityötä kannattaa säännöllisin väliajoin arvioida, kehittää ja kirkastaa sen toimintaperiaatteita. Tiimityötä tehdään yhä enenevissä määrin virtuaalisissa toimintaympäristöissä. Voit hyödyntää tätä kokonaisuutta työpaikkasi tiimien kehittämisessä tai ottaa tämän materiaalikokonaisuuden apuvälineeksi tiimien perehdytys- tai kehityskeskusteluvaiheissa. Materiaalikokonaisuuden voi esimerkiksi tulostaa jokaiselle aloittavalle tiimille. Voit ladata tiimityön materiaalikokonaisuuden täältä.  Antoisia […]

Opiskelijat FinFami-järjestössä -kooste materiaaleista

Opiskelijat osana työelämää finfami 2020 koosteeseen on koottu kaikki FinFamin laatukäsikirjan opiskelijoihin ja harjoittelijoihin liittyvät materiaalit. Voit tulostaa koosteen ja suunnitella sen avulla yhdistyksellesi opiskelijoiden huomioimisen prosessin. Koosteesta löydät: Opiskelijat osana työelämää -materiaalin: Materiaalissa eritellään neljä erilaista työpaikalla oppimisen menetelmää ja niihin liittyviä työnantajavastuita. Opiskelija on yhdistyksen voimavara -materiaalin: Tämä […]

Ihana haastava ajanhallinta – vinkkejä hektiseen järjestötyöhön?

Tuntuuko, ettet ehdi tehdä töitäsi työpäivän aikana? Juoksetko palavereissa, joiden jälkeen pitäisi ehtiä tekemään loput päivän työt? Onko töitä paljon ja et tiedä, mistä aloittaisit? Tulevaisuuden työelämässä itsensä johtamisen taidot ovat välttämättömiä. Työn toteuttamisen paikkasidonnaisuus poistuu. Työtä tullaan tekemään yhä enemmän etänä, jolloin itsensä johtamisen ja oman ajankäytön hallinnan taidot […]