Motiivien jäsentämisen kaavio

Itsensä johtamisessa on tärkeää miettiä, mitkä toimintaani ohjaavat motiivit ovat kaikkein tärkeimpiä ja mistä palasista motivaationi rakentuu. Apuna voit käyttää oheista taulukkoa, joka auttaa kategorisoimaan nykyistä työtehtävääsi kokonaisuuksiksi. Miten lomake toimii? Jos sinun pitäisi kiteyttää omaa nykyistä tehtävääsi ohjaavat motiivit ja jakaa ne kolmeen kategoriaan, miten jaottelisit? Kategorioita on käytettävissä […]

Työn tavoitteiden miettimisen työkalu

Työn tuloksellisuuden ja samalla työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää miettiä, mitkä ovat työni tavoitteet ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä? Miten voisin kategorisoida oman työni tavoitteita ja miten seuraan niiden toteutumista? Keskustelenko johdon kanssa työni tavoitteista? Oheinen työn tavoitteiden miettimisen työkalu auttaa jäsentämään omia työn tavoitteita ja kokoamaan ne  kokonaisuuksiksi. Lomakkeen ensimmäinen tavoite […]

Motivaatioon liittyvät työhaastattelukysymykset

Työntekijän motiiveja ja motivaatiota kannattaa kartoittaa työpaikan usessa prosessissa, joista yksi on rekrytointi. Muita prosesseja ovat mm. Palkitseminen ja palautteenanto Henkilöstöjohtaminen mm. (kehitys- ja tuloskeskustelut) Työntekijän poistuminen yhdistyksen palveluksesta (Exit-haastattelu) Tiimityön johtaminen Itsensä johtaminen Kysymyspatteristoon on koottu motiiveihin ja motivaatioon liittyviä työhaastattelukysymyksiä. 

Työn nykytilan kartoitus

Oman työn arviointi ja seuraaminen on paitsi työn tuloksellisuuden kannalta tärkeää, välttämätöntä myös oman työssäjaksamisen kannalta ja organisaation työhyvinvoinnin kannalta. On keskeistä tietää, mitkä tavoitteet ohjaavat työntekijän toimintaa? Oman työn sisällön miettiminen kannattaa aloittaa nykytilan kartoittamisesta. Taulukko toimii muistilistana esimerkiksi kehityskeskustelussa. Työn nykytilan katoituslomakkeen löydät täältä: työn nykytilan kartoitus  Vastaa alla […]

Motiivien tunnistamisen työkalu

Yksi itsensä johtamisen, mutta myös henkilöstöhallinnon keskeisistä taidoista on oppia tunnistamaan sekä omia työhön liittyviä motiiveja, että henkilöstön motiiveja ja miettiä keinoja työmotivaation tukemisen kehittämiseksi. Tätä motiivien tunnistamisen työkalua voit hyödyntää työhön liittyvien motiivien kartoittamisessa.  

Sinustako kirjoittaja FinFamin laatublogiin tai asiantuntijahaastateltava Huipputyönantaja -podcastiin?

Etsitkö innostavaa vapaaehtoistehtävää, jossa voisit jakaa osaamistasi muille? Pystytkö sitoutumaan tehtävään vain kertaluontoisesti tai kenties useamman kerran? Pidätkö kirjoittamisesta tai haluatko tulla haastateltavaksi podcastiin? Haluatko tehdä hallintoon liittyvää vapaaehtoistyötä järjestössä, joka auttaa omaisia, kun läheinen sairastaa psyykkisesti? Jos vastasit useampaan kuin yhteen kyllä, tule vierailevaksi blogikirjoittajaksi ja/tai Podcast-haastateltavaksi Mielenterveysomaisten keskusliitto […]

Tulorekisteri koskettaa myös yhdistyksiä

Tulosrekisteri astuu voimaan 1.1.2019, jolloin sinne ilmoitetaan palkkatiedot heti maksutapahtuman jälkeen. Tulorekisteri kattaa palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisterin ajatuksena on yhdistää eri viranomaistahoja, jolloin tietoja voi ilmoittaa yhteen paikkaan. Tulorekisteri astuu voimaan portaittain. Mitä tulorekisteriin tulee ilmoittaa? Tulorekisteriin ilmoitetaan palkat, työkorvaukset, palkkiot, luontoisedut ja ansiotulot. Tämän lisäksi tulorekisteriin tulee […]

Hiljaisen tiedon avulla uudistumista ja avoimuutta yhdistykseen

Pitkän työkokemuksen aikana hankittu monipuolinen osaaminen voi olla usein hankala valjastaa sanoiksi ja konkreettisiksi prosesseiksi. Mitä osaamista työhistorian aikana on kehittynyt? Minkälaista tietoa ja osaamista viimeisimmässä työtehtävässä on syntynyt? Tähän kiteytyy hiljaisen tiedon määritelmä. Hiljainen tietoa on osaamista, toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka ovat syntyneet ihmiselle työtehtävän tai työhistorian aikana. Tämä […]

FinFamin henkilöstöstrategia ja pika-arviointikysymykset

Oletko jo tutustunut FinFamin henkilöstöstrategiaan? Voit ladata henkilöstöstrategian myös A4-kokoisena täältä.  Strategian yhteydessä määriteltiin FinFamin henkilöstöstrategian pika-arviointikysymykset, joita voi hyödyntää stratrategian toteutumisen arvioinnissa. Voit hyödyntää osan pika-arviointikysymyksistä esimerkiksi toimistopalaverin yhteydessä, osana kehityskeskustelua tai esimerkiksi osana järjestön Exit-haastattelua. Kysymysten tarkoituksena on toimia arvioinnin apuvälineinä, joita voi räätälöidä ja hyödyntää oman yhdistyksen tarpeen mukaan. Tässä […]

Henkilöstöhallinto

Monelle henkilöstöhallinto sanana on tuttu, mutta sen sisällön laajuus on epäselvä. Henkilöstöhallinnon tehtävät voivat erota suuresti yhdistyksen koosta tai toiminnan tarpeesta riippuen. Tässä blogikirjoituksessa on eritelty henkilöstöhallinnon tehtäviä yleisellä tasolla. Keskeiset kysymykset yhdistykselle henkilöstöhallinnon kehittämisessä ovatkin: 1.       Mitä alueita yhdistyksemme henkilöstöhallintoon kuuluu? esim. perehdytys, rekrytointi, perhevapaalle jääminen, pitkältä vapaalta palaaminen, […]