Muistilista tiedotettavista materiaaleista ensimmäiseen hallituksen kokoukseen

Mitä materiaaleja on hyvä jakaa hallitukselle tiedoksi ensimmäiseen kokoukseen? Mistä asioista olisi hyvä tiedottaa aloittavaa hallitusta? Tämä muistilista on tehty apuvälineeksi ja inspiraatioksi materiaalien jakamiseen. Uudelle hallitukselle jaettavien materiaalien suunnittelussa keskeinen kysymys on, mitä aloittavan hallituksen on hyvä tietää yhdistyksen toiminnasta? Esitelläänkö hallitukselle järjestön strategiat? Mitä ajankohtaisia materiaaleja yhdistys on […]

Kuule lähtevää – hyödynnä Exit-haastattelupohja

Kun rekrytoimme työntekijää yhdistyksen palvelukseen, haluamme kuulla hänen taustastaan, motivaatiosta, onnistumisista ja osaamisesta ennen rekrytointipäätöstä. Samalla tavalla lähtevän työntekijän kohdalla haluamme tietää, miten työntekijä koki työsuhteen. Missä onnistuttiin? Mitä oltaisiin voitu tehdä paremmin? Mitä kehittämiskohtia on ja mitkä asiat työpaikalla kannattaa ehdottomasti säilyttää toimivina menetelminä? Hyvinvoivan työkulttuurin yksi tärkeimmistä asioista […]

Exit-haastattelujen kysymyspatteristo

Tämän kysymyspatteriston on tarkoitus toimia esimiehen apuna lähtevän työntekijän työsuhteen päättökeskustelussa. Päättökeskustelua kutsutaan Exit-haastatteluksi. Esimiehen kannattaa varata aikaa lähtevän työntekijän kanssa keskusteluun, sillä häneltä saa arvokasta tietoa työpaikan käytännöistä. Tietoa tarvitaan, jotta työpaikalla on mahdollisuus kehittää henkilöstöhallinnon toimintamalleja. Exit-haastattelun hyöty Exit-haastattelu on avoin keskustelutilaisuus johdon ja työntekijän välillä, jossa voidaan […]

Ideoita henkilöstöhallintoon tai kirjoittajaksi/haastateltavaksi blogiin/podcastiin?

Kehitämme osana henkilöstöstrategiaa jatkuvasti uusia menetelmiä ja kokonaisuuksia avuksi henkilöstöhallintoon. Tässä blogissa ja Huipputyönantaja -podcastissa käymme läpi ajankohtaisia henkilöstöhallinnon kysymyksiä. Mistä henkilöstöhallinnon teemoista haluaisit lukea lisää tästä blogista? Mistä henkilöstöhallinnon teemoista toivoisit keskusteltavan FinFamin Huipputyönantaja -podcastissa? Mistä henkilöstöhallinnon materiaaleista haluaisit antaa ruusuja ja risuja? Haluaisitko tulla haastateltavaksi Huipputyönantaja -podcastiin tai […]

Motiivien jäsentämisen kaavio

Itsensä johtamisessa on tärkeää miettiä, mitkä toimintaani ohjaavat motiivit ovat kaikkein tärkeimpiä ja mistä palasista motivaationi rakentuu. Apuna voit käyttää oheista taulukkoa, joka auttaa kategorisoimaan nykyistä työtehtävääsi kokonaisuuksiksi. Miten lomake toimii? Jos sinun pitäisi kiteyttää omaa nykyistä tehtävääsi ohjaavat motiivit ja jakaa ne kolmeen kategoriaan, miten jaottelisit? Kategorioita on käytettävissä […]

Työn tavoitteiden miettimisen työkalu

Työn tuloksellisuuden ja samalla työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää miettiä, mitkä ovat työni tavoitteet ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä? Miten voisin kategorisoida oman työni tavoitteita ja miten seuraan niiden toteutumista? Keskustelenko johdon kanssa työni tavoitteista? Oheinen työn tavoitteiden miettimisen työkalu auttaa jäsentämään omia työn tavoitteita ja kokoamaan ne  kokonaisuuksiksi. Lomakkeen ensimmäinen tavoite […]

Motivaatioon liittyvät työhaastattelukysymykset

Työntekijän motiiveja ja motivaatiota kannattaa kartoittaa työpaikan usessa prosessissa, joista yksi on rekrytointi. Muita prosesseja ovat mm. Palkitseminen ja palautteenanto Henkilöstöjohtaminen mm. (kehitys- ja tuloskeskustelut) Työntekijän poistuminen yhdistyksen palveluksesta (Exit-haastattelu) Tiimityön johtaminen Itsensä johtaminen Kysymyspatteristoon on koottu motiiveihin ja motivaatioon liittyviä työhaastattelukysymyksiä. 

Työn nykytilan kartoitus

Oman työn arviointi ja seuraaminen on paitsi työn tuloksellisuuden kannalta tärkeää, välttämätöntä myös oman työssäjaksamisen kannalta ja organisaation työhyvinvoinnin kannalta. On keskeistä tietää, mitkä tavoitteet ohjaavat työntekijän toimintaa? Oman työn sisällön miettiminen kannattaa aloittaa nykytilan kartoittamisesta. Taulukko toimii muistilistana esimerkiksi kehityskeskustelussa. Työn nykytilan katoituslomakkeen löydät täältä: työn nykytilan kartoitus  Vastaa alla […]

Motiivien tunnistamisen työkalu

Yksi itsensä johtamisen, mutta myös henkilöstöhallinnon keskeisistä taidoista on oppia tunnistamaan sekä omia työhön liittyviä motiiveja, että henkilöstön motiiveja ja miettiä keinoja työmotivaation tukemisen kehittämiseksi. Tätä motiivien tunnistamisen työkalua voit hyödyntää työhön liittyvien motiivien kartoittamisessa.  

Sinustako kirjoittaja FinFamin laatublogiin tai asiantuntijahaastateltava Huipputyönantaja -podcastiin?

Etsitkö innostavaa vapaaehtoistehtävää, jossa voisit jakaa osaamistasi muille? Pystytkö sitoutumaan tehtävään vain kertaluontoisesti tai kenties useamman kerran? Pidätkö kirjoittamisesta tai haluatko tulla haastateltavaksi podcastiin? Haluatko tehdä hallintoon liittyvää vapaaehtoistyötä järjestössä, joka auttaa omaisia, kun läheinen sairastaa psyykkisesti? Jos vastasit useampaan kuin yhteen kyllä, tule vierailevaksi blogikirjoittajaksi ja/tai Podcast-haastateltavaksi Mielenterveysomaisten keskusliitto […]