Työntekijän työn tekemisen projektisuunnitelma

Tämä työkalu on kehitetty järjestötyöntekijän itsensäjohtamisen apuvälineeksi. Mietitkö, mitä asioita sisältyykään työtehtävääsi? Mitä osaamista tarvitaan tehtävässäsi? Mitkä ovat keskeisimmät yhteistyötahot tehtävässäsi? Minkälaisia tavoitteita sinulla on tehtävänkuvassasi?

Projektisuunnitelman tavoitteena on käydä läpi työntekijäkohtaista työpanosta ja työroolia. Työntekijän on tarkoitus käydä apukysymykset läpi ja palauttaa kysymykset vastattuina esimiehelle. Lomaketta voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun apuna, jolloin peilataan toteutuneita työtehtäviä tavoitteisiin. Lomakkeen vastaamisessa voi myös hyödyntää esimiehen ajatuksia. Työntekijän työn tekemisen projektisuunnitelmaa voi hyödyntää myös pelkästään oman työn suunnittelussa ja kehittämisessä itsenäisesti.

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles