Motiivien jäsentämisen kaavio

Itsensä johtamisessa on tärkeää miettiä, mitkä toimintaani ohjaavat motiivit ovat kaikkein tärkeimpiä ja mistä palasista motivaationi rakentuu. Apuna voit käyttää oheista taulukkoa, joka auttaa kategorisoimaan nykyistä työtehtävääsi kokonaisuuksiksi.

Miten lomake toimii?

Jos sinun pitäisi kiteyttää omaa nykyistä tehtävääsi ohjaavat motiivit ja jakaa ne kolmeen kategoriaan, miten jaottelisit? Kategorioita on käytettävissä vain kolme ja niihin kolmeen tulisi kirkastaa itselle ne tärkeimmät.Lomake löytyy täältä. 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles