Työn imun apukysymykset

Koetko työsi mielekkääksi? Koska viimeksi olet pohtunut oman työsi sisältöjä? Työn imu tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee työnsä innostavana ja mielekkäänä. Hän kokee työnsä palkitsevana ja tuntee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä kysymyspatteristo on luotu avuksi työntekijöille työn imun miettimiseen ja toimii apuvälineenä kehityskeskusteluun valmistautumiseksi. Samaa kysymyspatteristoa esimies voi käyttää oman työn suunnittelussa, mutta myös työn imun käsittelyssä alaisten kanssa.

Työntekijä:  Käy läpi kysymyspatteristo, kun valmistaudut kehityskeskusteluun. Kysymyspatteristoa kannattaa käyttää apua oman työn tuunaamisen pohtimisessa.

Esimies: Hyödynnä kysymyspatteristoa oman työsi suunnittelussa, mutta myös apuvälineenä esimies-alais keskusteluissa, kun teemana on työn imu ja työssä viihtyminen.

Kysymyspatteriston voit ladata tästä: Työn imun apukysymykset työntekijälle 2019

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles