Työn tuunaaminen materiaalikokonaisuus

Milloin viimeksi olet pysähtynyt oman työsi äärelle? Mitkä asiat synnyttävät innostusta omassa työssäsi? Miten innostusta voi lisätä muuttamatta omaa perustehtävää? Miten voisit kehittää oman työsi työvaiheita? Työn tuunaaminen on mahdollisuus siihen.

Mitä työn tuunaaminen tarkoittaa?

Työn tuunauksen voidaan ajatella olevan nykyisen työn uudelleen järjestämistä uudella tavalla ennalta sovittujen palkkausperusteiden mukaan. Työn tuunaamisella muokataan omaa työtehtävää, jotta työ muuttuu itselle miellekkäämmäksi. Työn tuunamisen tarkoitus on lisätä työn innostavia tekijöitä. Perustehtävän on kuitenkin pysyttävä samana ja työsopimuksessa sovitusta tehtävästä ei voida poiketa. Voidaankin ajatella, että työn tuunauksella mietitään keinoja päästä työsopimuksessa sovittuun tavoitteeseen miellekkäällä tavalla muuttamatta perustehtävää.

Työn tuunaamisen voidaan ajatella olevan kuin värityskirja. Saamme väritettävän kuvan valmiiksi, mutta kuva valmistuu tekijänsä toimesta. Ennalta sovittuun lopputulokseen voidaan päästä monella tapaa. Yksikään kuva ei ole samanlainen vai riippuu värittäjästään.

Kuka voi tuunata työtä?

Työn tuunaus on kaikkien asia. Työtä voi tuunata työntekijä, työyhteisö ja johto yksin tai yhteistyössä. Mikäli työn tuunauksella muutetaan tehtävänkuvausta tai poiketaan ennalta sovitusta työtehtävästä, työntekijän tulee aina keskustella asiasta etukäteen johdon kanssa. Tuunausta voi tehdä omasta tehtävänkuvasta käsin, mutta siitä on myös hyvä keskustella esimiehen kanssa. Tiimi voi tuunata työtään tehostaakseen tiimin toimintaa.

Tiimi voi ottaa yhdeksi tiimin kokouskerran teemaksi työn tuunaamisen teeman. Johtaja voi ottaa työyhteisön kehittämispäivän teemaksi työn tuunaamisen. Työntekijä voi miettiä tehtävänkuvaansa ja työnsä prosesseja omassa työarjessa. Työn tuunaukseen voi ottaa myös yhdistyksen hallituksen mukaan, jos tuunausta halutaan tehdä yhdistystasolla.

Miksi työtä kannattaa tuunata?

Hyvinvoivassa työyhteisössä työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. Työhyvinvointi vaikuttaa järjestön imagoon, talouteen ja kilpailukykyyn. Työn tuunaamisella voi parantaa oman työn, tiimin ja työyhteisön työn mielekkyyttä.

Mistä voi aloittaa työn tuunauksen?

Käytä pieni hetki ja tutustu FinFamin työn tuunaamisen materiaalikokonaisuuteen. Kokonaisuus sisältää konkreettisia vinkkejä oman työn kehittämiseen, omien innostuksen lähteiden löytämiseen ja työn kehittämiseen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles