Työn tavoitteiden miettimisen työkalu

Työn tuloksellisuuden ja samalla työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää miettiä, mitkä ovat työni tavoitteet ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä? Miten voisin kategorisoida oman työni tavoitteita ja miten seuraan niiden toteutumista? Keskustelenko johdon kanssa työni tavoitteista?

Oheinen työn tavoitteiden miettimisen työkalu auttaa jäsentämään omia työn tavoitteita ja kokoamaan ne  kokonaisuuksiksi. Lomakkeen ensimmäinen tavoite on kaikkein tärkein tavoite, mihin kiteytyy työn ydin. Voit lisätä kaavioita useamman dokumenttiin tavoitteiden määrästä riippuen. Tavoitteita kannattaa maksimissaan olla 5 kappaletta, jotta lomakkeen ajatus tavoitteiden kokonaisuuksista säilyy. Lomake löytyy täältä. 

Voit hyödyntää materiaalia esimerkiksi:

  • Tiimityöskentelyssä
  • Itsensä johtamisessa
  • Kehityskeskusteluun tai tulospalaveriin valmistautuessa
  • Projektin johtamisessa
  • Perehdytyksessä (työn tavoitteiden kirkastamisessa perehdytyksen yhteydessä)

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles