Järjestön tulevaisuussuunnittelumalli

Tämä kysymyspatteristo on kehitetty järjestötulevaisuussuunnittelun tueksi. Työelämä muuttuu ja kysymys kuuluu, miten me järjestöt pysymme muutoksessa mukana?

Miten kysymyspatteristoa käytetään

Kysymyspatteristo toimii kehittämispäivän tai esimerkiksi kehityskeskustelun tukena. Keskustelun tuotokset kirjataan erilliseen muistioon ja esitellään hallitukselle esimerkiksi talousarvio- ja toimintasuunnitelmavaiheessa.

Kysymyspatteriston aihealueet

  • Digitalisaation ja erilaiset työn tekemisen menetelmät, Työn ja vapaa-ajan välisen rajan hälveneminen
  • Kansainvälistyminen
  • Ympäristöystävällisyys
  • Innovatiivinen työkulttuuri
  • FinFami omaistyön osaajana
  • FinFamin ainutlaatuinen työyhteisö

Lataa kysymyspatteristo täältä: Järjestön tulevaisuussuunnittelu 2017

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles