Vapaaehtoistoiminnan strategiset tavoitteet

FinFami-yhdistyksissä toteutetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pitkäkestoisiin tehtäviin. Yhä enemmän vapaaehtoistoiminnasta toteutuu myös muiden kuin vertaisten toimesta.

FinFami yhdistysten strategisena tavoitteena on toimia mielenterveys- ja päihdeomaisten toivon ja tuen mahdollistajana ja mielenterveysasenteisiin vaikuttajana siten, että mielensairauksiin liittyvät ennakkoluulot vähenevät ja mielensairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien kanssa.

Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen, jossa vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme. Niillä on keskeinen rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla. FinFami-yhdistyksissä toteutetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pitkäkestoisiin. Yhä enemmän vapaaehtoistoiminta toteutuu myös muiden kuin vertaisten toimesta. Yhtenäisten periaatteiden, laatukriteerien ja yhteisen strategian avulla voidaan mahdollistaa luotettavan ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen jäsenyhdistyksestä toiseen sen koosta tai resursseista riippumatta.

Vapaaehtoistoiminnan strategiset tavoitteet FinFamissa on kuvattu alla olevaan kuvaan ja ne on hyvä läpikäydä ja avata vapaaehtoisten kanssa osana heidän perehdyttämistään tai koulutustaan. Myös vapaaehtoisten on hyvä

päästä osaksi organisaation isoa kuvaa, mihin hänen tehtävänsä liittyy ja mitä sillä tavoitellaan. Strategia on tienviitta mitä kohti kulkea. Se antaa hyvän mahdollisuuden siihen, että toimintaa tehdään yhteisesti, yhdessä, asiantuntijuuksia jakaen ja yhdessä oppien.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Related Articles