Laatukäsikirja työn alla

FinFamin omaisjärjestötyön laatujärjestelmään liittyvä yhdistyshallinnon laatukäsikirja on avattu osoitteessa finfamilaatu.fi. Käsikirja on avoin kaikille ja sen sisältämiä ohjeita, malleja ja työkaluja saavat ketkä tahansa hyödyntää.

Käsikirjan toimittaminen on kuitenkin vielä kesken, ja vasta muutamia artikkeleja on saatu siirrettyä tai laadittua verkkosivustolle. Käsikirjasta muodostuu käyttökelpoinen tietopankki jo tämän syksyn aikana, ja sen jälkeen sen toimittamista jatketaan aktiivisesti. Antamalla artikkeleista palautetta, autat parhaiten sisältöjen kehittämistä.

Laatukäsikirjassa on hyvä hakutoiminto, jolla löydät nopeasti etsimäsi kasvavasta artikkelijoukosta. Voit myös selata artikkeleita aihepiireittäin, jotka löydät listattuna etusivulta. Omaisjärjestötyön laatujärjestelmä -välilehdeltä löydät myöhemmin esittelyn itse laatujärjestelmästä ja sen käytännöistä. Laatublogissa taas pureudutaan järjestötyön laadunhallinnan kannalta olennaisiin ajankohtaisiin asioihin.

Laatukäsikirja on ennen kaikkea keino saattaa kaikki FinFami ry:n tuottama yhdistyshallintoon liittyvä aineisto helposti kaikkien saataville. Myöhemmin aihepiirejä laajennetaan myös muille osa-alueille samoin periaattein.

Toivottavasti käsikirjasta on mahdollisimman paljon hyötyä yhdistystoiminnan kehittämisessä.

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

About The Author