Neuvoja etänä toteutettavaan työhön

Hyvä työilmapiiri on meidän kaikkien asia. Hyvinvoivassa työyhteisössä työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. Työhyvinvointi vaikuttaa järjestön imagoon, talouteen ja kilpailukykyyn. Työpaikalla hyvin suunnitellut hallinnon rakenteet ja työmenetelmät tukevat hyvinvoivaa työyhteisöä.

Samalla tavalla, kuin työpaikalla tehtävän työn toimintaedellytyksiä, etätyön rakenteita ja toimintamalleja kannattaa säännöllisin väliajoin tarkastella. FinFami on kehittänyt materiaaleja etänä toteutettavaan työhön. Kokosimme tähän blogikirjoitukseen kaikki järjestön tuottamat materiaalit, joista on hyötyä etätyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Poimi vinkit talteen!

Etätyö asiantuntijatyössä

Mietitkö toimivia käytäntöjä asiantuntijatyöhön liittyvän etätyöpäivän töiden suunnitteluun ja seurantaan? FinFami kokosi vinkkejä etätyön seurantaan ja itsensä johtamisen avuksi.

Miten toteuttaa toimiva etäperehdytys

Kokosimme FinFamissa vinkkipatteriston etänä toteutettavan perehdytyksen suunnitteluun. Tutustu FinFamin kymmeneen vinkkiin, joiden avulla etäperehdytys saadaan toimivaksi.

Miten työpaikoilla voidaan toteuttaa etäpalavereja?

Etätyö on paitsi kehittänyt työtapojamme, myös luonut uusia toimintamalleja palaverikäytäntöihin. Kokosimme FinFamissa hyväksi havaittuja vinkkejä etätyön palavereiden pitämiseen. Tutustu vinkkeihin ja kokeile listasta esimerkiksi muutamaa kokouskäytäntöä. Voit aloittaa jo tänään!

Verkkotiimit osana tiimityöskentelyä

Tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda esiin verkkotiimien näkökulmaa ja etuja osana tiimityötä. Miten työpaikallasi tuetaan tiimityötä? Mahdollistavatko työvälineet ja työn tekemisen mahdollisuudet myös virtuaalitiimien toteutuksen?

https://finfamilaatu.fi/verkkotiimit-osana-tiimityoskentelya/

Työhyvinvointi etätyössä

Etätyöpäivä on tavallinen työpäivä, jossa on tärkeää pitää huolta työhyvinvoinnista ja työn tauottamisesta. FinFami on koonnut työntekijöiden jaksamisen tueksi erilaisia materiaalikokonaisuuksia, joita voi hyödyntää työn suunnittelussa ja tiimityön toteuttamisessa.

Etätyö ja huoli pandemiasta -opas

Koostimme FinFamissa kahden asiantuntijawebinaarin pohjalta ”Etätyö ja huoli pandemiasta ” oppaan poikkeustilanteesta selviytymiseksi. Oppaan voi ladata maksutta FinFamin verkkosivuilta.

Print Friendly, PDF & Email