Jakso 2: Tiimityö – FinFamin Huipputyönantaja-podcast

Millainen on hyvä tiimi? Minkälaisia haasteita tiimityöhön liittyy? Huipputyönantaja-podcastin toisen jakson aiheena on tiimityö. Tiimityön nimeen usein vedotaan, mutta tiimin rakentaminen ei aina ole helppoa. Tiimityötä on osattava myös johtaa ja tiimin toimintakykyyn vaikuttavat myös tiimiläisten yhteisötaidot. Mitä kaikkea on otettava huomioon? Huipputyönantaja-podcastin ajatus on jakaa tietoa ja ajatuksia mm. […]

Toimiva tiimityö

Hyvin suunnitellulla ja määritellyllä tiimityöllä saavutetaan tavoitteita ja ideoidaan uutta. Mitä tiimityöllä sitten tarkoitetaan? Tiimi koostuu ihmisistä, joilla on yhteinen tavoite ja tavoitteen toteutumisesta vastataan yhdessä tiimin jäsenten kesken. Liian usein ajatellaan, että tiimin muodostamisen jälkeen tiimityön pitäisi sujua heti mutkattomasti. Tiimityö edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä yhteistä suunnittelua ja avointa vuorovaikutusta. […]

Esimiehen rooli viestintätilanteissa

Työyhteisön kaikki jäsenet voivat vaikuttaa tulokselliseen ja hyvinvoivaan työkulttuuriin. Tässä kirjoituksessa pohditaan esimiesten roolia viestintätilanteissa. Keskeinen kysymys esimiesten viestintätaitojen kehittämisessä onkin, miten haluan hoitaa viestintää esimiehen roolista käsin? Minkälaisen esimiehen itse haluaisin? Esimiehet voivat vaikuttaa omaan viestintäänsä ja tällä tavoin tukea työpaikan ilmapiiriä. Esimiehen rooli on antoisa tehtävä, jossa päästään […]

Jakso 1: Saako töissä olla hauskaa? – FinFamin Huipputyönantaja-podcast

Saako töissä olla hauskaa? Pitääkö töissä olla aina hauskaa? Entä jos töissä ei koskaan ole hauskaa? Näitä kysymyksiä pohditaan FinFamin uuden Huipputyönantaja-podcastin ensimmäisessä jaksossa. Huipputyönantaja-podcastin ajatus on jakaa tietoa ja ajatuksia mm. hyvästä henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta, työhyvinvoinnista, työnantajan ja työntekijän velvoitteista sekä muista FinFamin henkilöstöstrategiaan olennaisesti liittyvistä teemoista. Podcastia luotsaavat […]