Verkkosisältöjen saavutettavuusohje

Tähän dokumenttiin on koottu keskeisimmät saavutettavuutta koskevat ohjeet, joita on syytä noudattaa tuotettaessa sisältöjä FinFamin keskitettyyn asennukseen kuuluvilla verkkosivustoilla sekä muilla julkaisualustoilla. Ohjeistus on tarkoitettu kaikille, jotka päivittävät tai tuottavat sisältöjä verkkoon. Versiohistoria Versio Päivämäärä Tehdyt muutokset Tekijä 0.1 5.6.2020 Dokumentin ensimmäinen versio Arto Bäckström   Sisällysluettelo Yleistä saavutettavuudesta Saavutettavuuden […]

Näin järjestät webinaarin Microsoft Teamsin livetapahtumana

Tämä ohje antaa perustiedot webinaarien järjestämiseen Microsoft Teamsin avulla. Ohjeet sopivat monilta osin myös muilla alustoilla toteutettavien webinaarien suunnitteluun. Nämä ohjeet eivät ole tarkoitettu isojen tapahtumien tuottamisen tueksi.   Järjestäjän suunnitteluohje   Laadi ensin webinaarin konsepti, jossa hahmottelet webinaari-ideasi toteutuksen rungon. Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on webinaarin aihe ja […]

Jakso 9: Ajanhallinta – FinFamin Huipputyönantaja-podcast

Tässä podcast-jaksossa FinFamin asiantuntijat Jaana Humalto ja Arto Bäckström pohtivat ajanhallinnan kysymyksiä. Jaksossa mainitut materiaalit ja työkalut: Duunitorin vinkeillä onnistut: https://duunitori.fi/tyoelama/taitava-ajanhallinta Mitä voit tehdä parantaaksesi ajanhallintaa: Kysy kollegalta, esimieheltä ja ystävältä, mitä keinoja he käyttävät? Aseta itsellesi viikko ja vuositasoisia tehtäviä. Kirjaa pääkohdat ylös. Mitä tehtäviä ilman toiminta ei suju? […]

Asiakirjahallinta- ja arkistointiopas

Asiakirjat ja niiden hallinta Yleistä Asiakirjat Mitä on arkistointi? Asiakirjojen säilyttäminen Asiakirjojen julkisuus ja saatavuus Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen Vaihe 1: Tehtävien ja prosessien sekä niistä syntyvän asiakirjatiedon määrittely Vaihe 2: Asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon sekä henkilötietoluonteen selvittäminen Vaihe 3: Asiakirjojen säilytysaikojen, -muotojen ja -paikkojen määrittäminen Vaihe 4: Muut määriteltävät tiedot Arkistonmuodostussuunnitelman […]

Seurantatiedon ja muun arviointiaineiston kerääminen

Jotta arviointia voidaan tehdä laadukkaasti, on arviointi- ja seurantatiedon keräämisen oltava suunnitelmallista ja systemaattista. Laadukas ja monipuolinen aineisto sisältää toisiaan täydentävillä menetelmillä todennettua seurantatietoa eri sidosryhmiltä. Arviointitiedon kerääminen kannattaa suunnitella toimintokohtaisesti, koska eri toiminnoissa operoidaan eri sidosryhmien kanssa ja eri toiminnot vastaavat usein eri tavoitteisiin. Arviointi- ja seurantatiedon keräämisen on […]

Hyvinvoinnin mittaaminen yhdistystoiminnassa

Hyvin monet yhdistykset – etenkin sosiaali- ja terveysyhdistykset – pyrkivät vaikuttamaan kohderyhmiensä hyvinvointiin. Hyvinvoinnin lisääminen tuleekin olla keskeinen tavoite yhdistyksillä, mutta hyvinvointi ja siihen liittyvät tavoitteet on osattava määritellä tarkasti, jotta niitä voidaan mitata ja seurata. Tässä artikkelissa käydään läpi näkökulmia ja esimerkkejä, jotka auttavat asettamaan hyviä tavoitteita ja mittareita […]

Jakso 7: Luottamus työyhteisön peruskivenä – FinFamin Huipputyönantaja-podcast

Tämänkertaisessa jaksossa FinFamin asiantuntijat Jaana Humalto ja Arto Bäckström syventyvät luottamukseen työyhteisössä niin työntekijän kuin esimiehenkin näkökulmista. Jaksossa käsitellään mm. kysymyksiä siitä, mitä on luottamus, miten sitä rakennetaan ja mitä pitäisi tehdä, kun luottamus murtuu. Huipputyönantaja-podcastissa on nyt myös uusi osio, jossa esitellään FinFamin toimijoita ympäri Suomen. Ensimmäisenä esittelyssä on […]

Webinaari raportoinnista 5.3. – ilmoittautuminen käynnissä!

FinFamin OMAHA-toiminta järjestää 5.3. klo 10 webinaarin, jossa keskitytään kehittämään omia raportointitaitoja. Webinaari sopii kaikille yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu yhdistyksen laki- ja sääntömääräinen raportointi, raportointi rahoittajille tai muu vastaava seuranta- ja arviointitiedon raportointi. Webinaarissa käsitellään mm. hyvän raportoinnin periaatteita ja käytäntöjä sekä toiminnan talous- ja tulosraportointia. Osallistuminen […]

Jakso 6: Motivaatio – FinFamin Huipputyönantaja-podcast

Motivaatio on kaiken toiminnan liikkeellepaneva voima. Mitä motivaatio on? Miten motivaatiota ylläpidetään? Tämän kertaisessa jaksossa FinFamin asiantuntijat Jaana Humalto ja Arto Bäckström syventyvät motivaatioon työelämässä niin työntekijän kuin esimiehenkin näkökulmista. Tähän jaksoon liittyvät materiaalit: Frank Martela: MotivaatiotimanttiMotiivien tunnistamisen työkaluMotivaatioon liittyvät työhaastattelukysymyksetTyön nykytilan kartoitus Työn tavoitteiden miettimisen työkalu Motiivien jäsentämisen kaavio […]