Vapaaehtoistoiminnan strategiset tavoitteet

FinFami-yhdistyksissä toteutetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pitkäkestoisiin tehtäviin. Yhä enemmän vapaaehtoistoiminnasta toteutuu myös muiden kuin vertaisten toimesta. FinFami yhdistysten strategisena tavoitteena on toimia mielenterveys- ja päihdeomaisten toivon ja tuen mahdollistajana ja mielenterveysasenteisiin vaikuttajana siten, että mielensairauksiin liittyvät ennakkoluulot vähenevät ja mielensairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien kanssa. Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen, jossa vapaaehtoisuus […]

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Osa 5 Vapaaehtoistoiminnan arviointi

Vapaaehtoistoiminnan arviointi   Vapaaehtoistoiminnassa tulee toteuttaa jatkuvaa arviointia ja kehittämistä jo pelkästään toiminnan näkyvyyden esiin saamiseksi ja vapaaehtoisten tyytyväisyyden mittaamiseksi tehtävissään. Arvioinnin, palautteiden ja tilastoinnin tarkoituksena on kehittää toiminnan rakenteita ja käytäntöjä entistä toimivammaksi. Arviointitietoa kerätään eri osapuolilta ja esiin nousseet kehittämiskohteet käsitellä säännöllisesti yhdistyksen erilaisissa työryhmissä. Usein on hyvä […]

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 4. Vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ”Vapaaehtoistoiminnan ydin on osallisuudessa ja yhdessä tekemisessä. Vapaaehtoisia sitoutetaan toimintaan, heitä kiitetään ja palkitaan ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Toimintaa arvioidaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa säännöllisesti.” (Laatukäsikirja 2017). Vapaaehtoisena toimiminen on vain osa elämää. On tärkeää pitää tasapainossa oman elämänsä muistakin osa-alueita kuten omat harrastukset, ystävät, lepo. […]

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 3. Toiminnan toteuttaminen

Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen FinFami yhdistyksessä ”Vapaaehtoisten tehtävänkuvat määritellään selkeästi. Vapaaehtoiset määrittelevät itse panoksensa määrän. Vapaaehtoistehtävästä on mahdollista pitää taukoa tai luopua.” (Laatukäsikirja 2017). Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu on hyvä aloittaa tavoitteiden määrittelystä, oli kyse sitten koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä tai yksittäisen vapaaehtoistehtävän järjestämisestä. Kun raamit ovat selvillä, on työtä helpompi jatkaa eteenpäin. FinFami […]

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 2. Vastuut, velvollisuudet

Vapaaehtoistoiminta FinFami yhdistyksissä ”Vapaaehtoistoiminnan rakenteet ja toimintamallit on sovitettu yhteen organisaation muun toiminnan kanssa. (FinFami Laatukäsikirja 2017)” Vapaaehtoistoiminnan perustehtävä FinFami yhdistyksissä on mahdollistaa vertaistuki omaisille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja tai päihdeongelmaa, tarjota erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia omaisten hyvinvoinnin tukemiselle sekä tarjota toiminta mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille. Omaisen halu ryhtyä yhdistyksen vapaaehtoiseksi voidaan […]

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja osa 1. Periaatteet, tavoitteet

Vapaaehtoistoiminnan juuret FinFami yhdistyksissä   FinFami yhdistykset ovat lähteneet liikkeelle 1980-luvulta alkaen vapaaehtoisvoimin omaisten omasta tarpeesta saada tukea ja apua myös itselleen läheisen mielenterveysongelmissa – psykiatrisen hoidon painopisteen siirtyessä yhä enemmän avohoitoon. Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa yhdistysten toimintaa tänäkin päivänä. Vapaaehtoistoiminta täydentää ammattityötä ja tuo siihen uusia sisältöjä, monipuolisuutta ja […]

Vapaaehtoistoiminnan strategiset tavoitteet

FinFami-yhdistyksissä toteutetaan monenlaista vapaaehtoistoimintaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pitkäkestoisiin tehtäviin. Yhä enemmän vapaaehtoistoiminnasta toteutuu myös muiden kuin vertaisten toimesta. FinFami yhdistysten strategisena tavoitteena on toimia mielenterveys- ja päihdeomaisten toivon ja tuen mahdollistajana ja mielenterveysasenteisiin vaikuttajana siten, että mielensairauksiin liittyvät ennakkoluulot vähenevät ja mielensairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien kanssa. Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen, jossa vapaaehtoisuus […]