Timanttinen tiimi

Hyvä tiimi on kuin timantti. Siitä haluaa pitää kiinni. Tiimityötä kannattaa säännöllisin väliajoin arvioida, kehittää ja kirkastaa sen toimintaperiaatteita. FinFami on kehittänyt yhdistysten tueksi Tiimityö -materiaalikokonaisuuden.

Jokainen tuntee hyvän tiimin käsitteen: tiimi koostuu sen jäsenistä, joilla on yhteinen tahtotila ja tavoite toiminnan toteuttamiseksi. Tiimi suunnittelee ja kehittää työtapoja niin, että päästään yhteiseen tavoitteeseen. Jokaisen tiimiläisen on tärkeää olla tietoinen sen pelisäännöistä, toimintaraameista ja vastuista.

Tiimityötä tehdään yhä enenevissä määrin virtuaalisissa toimintaympäristöissä. Tiimityön pelisääntöjen ja vastuiden kirkastaminen on välttämätöntä myös virtuaalisissa tiimeissä. Tämä materiaalikokonaisuus auttaa virtuaalitiimien toiminnan suunnittelussa.

Voit hyödyntää tätä kokonaisuutta työpaikkasi tiimien kehittämisessä tai ottaa tämän materiaalikokonaisuuden apuvälineeksi tiimien perehdytys- tai kehityskeskusteluvaiheissa. Voit jakaa kokonaisuuden jokaiselle aloittavalle tiimille.

Antoisia tiimihetkiä!

Print Friendly, PDF & Email
Tagged: