Työnantajavelvoitteita pandemian aikana

Meneillään oleva koronavirukseen liittyvä pandemiatilanne aiheuttaa kysymyksiä työnantajien ja työntekijöiden keskuudessa. Kokosimme tähän blogikirjoitukseen muutamia keskeisiä asioita työnantajien ja työntekijöiden hyödyksi, joista saattaa olla apua pandemiatilanteessa. Työnantajan kannattaa tiedottaa henkilöstöään pandemiatilanteen käytänteistä sekä yhteisesti sovituista etätyön tekemisen ohjeista.

Jokainen työnantajatilanne on kuitenkin tapauskohtainen ja tilanne tulee aina tarkistaa oman työnantajaliiton lakimieheltä. Työnantajan tulee seurata lain ohessa mm. työehtosopimuksen velvoitteita. Kokosimme tähän vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme mm. työnantajan salassapitovelvollisuutta koronaviruksen osalta, työnantajan oikeutta määrätä työntekijä etätyöhön, palkanmaksuvelvollisuutta poissaolotilanteissa sekä oikeutta vuosiloman siirtämiseen pandemiatilanteen vallitessa.

Vastausten lähteenä on käytetty Akavan erityisalojen Työelämän lakiasiat koronapandemian aikana​ -webinaaria.

1.       Työnantajan salassapitovelvollisuus työntekijän koronaviruksesta

Työnantaja ei voi julkaista työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja. Tieto koronatartunnasta on arkaluontoinen tieto, joka on salassa pidettävää tietoa ja jota työnantajan tai sen valtuuttaman edustajan tulee varjella. Työntekijän nimeä ja tietoa koronatartunnasta ei saa julkaista työpaikalla ilman työntekijän lupaa.

2.       Miten poissaolo myönnetään, mikäli työntekijän läheinen sairastuu?

Työntekijällä on oikeus palkattomaan poissaoloon tilanteessa, jossa on pakottava perhesyy. Työnantajan tulee tarkistaa työehtosopimuksen sisältö poissaolojen osalta.

3.       Etätyö koronatilanteessa

Etätyöstä koronatilanteessa tulee aina sopia työnantajan kanssa. Työnantajan kannattaa tiedottaa henkilöstöä kirjallisesti työpaikan etätyötilanteesta ja etätyön pelisäännöistä. Koronatilanne ei oikeuta työntekijää automaattisesti jäämään varalta kotiin sairastumispelon takia, vaan asiasta tulee aina sopia työnantajan kanssa. Työnantajan etu on kuitenkin tarjota etätyömahdollisuus henkilöstölle niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista myös pandemiatilanteessa.

4.       Onko työnantaja velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa tämän sairastuttua koronavirukseen?

Kyllä. Työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Velvollisuus palkanmaksuun ja palkanmaksun pituuteen tulee tarkistaa työpaikan omasta työehtosopimuksesta.

5.       Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus tilanteessa, jossa työntekijä on joutunut viranomaisen määräyksestä karanteeniin koronaviruksen takia?

Ei. Työnantajalla ei ole velvollisuutta palkanmaksuun tällaisessa tilanteessa, kun työntekijä ei ole itse sairastunut. Työnantajan on hyvä tiedottaa koronatilanteen käytännöistä henkilöstöä, koska työnantajalla on velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti.

6.       Voiko työnantaja pakottaa työntekijän koronatestiin?

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä työntekijää koronatestiin. Työnantaja voi tiedottaa työpaikalla, että työnantaja tarjoaa mahdollisuuden koronatestaukseen henkilöstölleen ja huolehtii näin ollen testauksesta aiheutuneista kustannuksista. Työnantaja ei voi kuitenkaan velvoittaa henkilöstöään testeihin menemisestä.

7.       Työnantajan oikeus määrätä pandemiatilanteen ehdot

Työnantaja voi kieltää työyhteisön jäseniä saapumasta fyysisesti työpaikalle direktio-oikeuden perusteella. Työnantajan tulee kuitenkin näissä tilanteissa mahdollistaa työntekijälle työn tekemisen välineet ja varmistaa, että työntekijä pystyy tekemään töitä kotona. Mikäli työntekijä ei ole pyytänyt etätyötä ja ei pysty sitä tekemään ja siitä huolimatta työnantaja määrää työntekijän etätyöhön, tällaisessa pandemiaan liittyvässä kotityön määräystilanteessa palkanmaksuvelvollisuus on aina työnantajalla.

8.       Voiko jo sovittua lomaa siirtää koronatilanteen takia?

Lomaa ei voi siirtää ilman asiasta sopimista työnantajan kanssa. Työnantajan ei ole pakko suostua loman siirtämiseen työntekijän pyynnöstä tilanteissa, että esimerkiksi pandemiatilanteen takia matkustaminen ei tällä hetkellä onnistu. Huomioi kuitenkin, että mahdollisuus loman siirtoon tulee vuosilomalain mukaan, kun työntekijä on sairastunut koronavirukseen. Vastaavasti työnantaja ei voi perua myöntämäänsä vuosilomaa ilman sopimista työntekijän kanssa.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email