Onnistunut perehdytys

Hyvä perehdytys lähtee liikkeelle työntekijän ja työnantajan tarpeista. Työnantajan kannattaa miettiä perehdytystä hyvissä ajoin ennen uuden työntekijän aloittamista yhdistyksessä. FinFamin perehdytysmateriaalit on muodostettu tällä periaatteella. Hyvä perehdytys on avain hyvän työsuhteen alkuun. Perehdytys ei ole ainoastaan työntekijän etu vaan myös työnantajan velvollisuus. Työnantajalla on oltava perehdytyssuunnitelma.

Etenkin näitä kysymyksiä kannattaa miettiä oman yhdistyksen perehdytyskäytäntöjä miettiessä:

  1. Onko perehdytyksestä kysytty säännöllisesti palautetta ja onko perehdytyskäytäntöjä kehitetty palautteen perusteella?
  2. Mitkä tiedot auttavat työntekijän alkuun työtehtävässä?
  3. Minkä prosessien tuntemus auttaa työntekijää työtehtävässä?
  4. Mitkä ovat keskeisimpiä työnantajan prosesseja?

Mitä perehdytys on? Se on ohjausta työsuhteen aloitukseen, olennaisiin materiaaleihin, selvitystä työpaikan käytännöistä, tutustuttamista työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä työpaikan turvallisuuteen, tehtäväkohtaisten velvollisuuksien ja mahdollisuuksien avaamista, kohderyhmän ja asiakkaiden tunnistamista sekä uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön.

Perehdytystä tarvitaan työsuhteen monessa vaiheessa. Tee näin: Perehdytyskäytäntöjä kannattaa miettiä työsuhteen eri vaiheisiin kuten perhevapaalta palaamiseen, palaamiseen töihin pitkän sairausloman jälkeen ja palaamiseen pidempien työsuhteen vapaiden jälkeen.

Onnistuneessa perehdytyksessä on mietitty ainakin: sisältö, aloitus, aikataulut, seuranta ja vastuut. Liian usein ajatellaan, että perehdytys alkaa työntekijän saapumisesta työpaikalle. Se alkaa jo siitä, kun tiedetään työntekijän saapumisesta työpaikalle. Perehdytys tulee nähdä kehittyvänä prosessina työsuhteen eri vaiheissa.

Kysy säännöllisesti palautetta perehdytyksestä: Perehdytyksestä kannattaa kysyä säännöllisesti palautetta. Perehdytys kannattaa ajatella jatkuvana prosessina, jota voidaan kehittää ja muokata tarpeen mukaan. Perehdytyksen jälkeen voi kysyä perehdytettävältä palautetta ja kehittämisajatuksia.

Kysy ideoita: Pyörää ei kannata keksiä aina uudelleen vaan perehdytyksen kehittämiseen kannattaa kysyä ajatuksia ja ideoita myös muilta organisaatioilta. Mitkä toimintamallit ovat toimineet muilla organisaatioilla?

Hyödynnä ainakin nämä materiaalit:

 

Print Friendly, PDF & Email
Tagged: