Työhyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta myös etätyössä

Etätyöpäivä on tavallinen työpäivä, jossa on tärkeää pitää huolta työhyvinvoinnista ja työn tauottamisesta. Etätyöpäivän työhyvinvointiin voi vaikuttaa avoimella ja luottamuksellisella keskustelukulttuurilla johdon ja henkilöstön välillä, työn suunnittelulla ja rajaamisella sekä työn tauottamisella. Työergonomiasta on tärkeää pitää huolta myös etätyöpäivänä.

Etenkin tässä haastavassa koronatilanteessa on tärkeää pitää huolta siitä, että työntekijä jaksaa tehtävässään ja työn sekä vapaa-ajan raja ei hälvenny. FinFami on koonnut työntekijöiden jaksamisen tueksi erilaisia materiaalikokonaisuuksia, joita voi hyödyntää työn suunnittelussa ja tiimityön toteuttamisessa. Poimi parhaat vinkit talteen ja tee etäpäivästäsi voimaannuttava. Onnistunut etätyöpäivä on meidän jokaisen asia.

  • Tarkista, että oma etätyöpiste on rauhallinen ja ergonominen. Tee työpisteestäsi mahdollisimman hyvä työskentelyä ajatellen. Huolehdi siitä, että luottamukselliset palaverit pidetään niin, että tietosuoja säilyy.
  • Kirjaa päivän päätteeksi ylös tehdyt työt ylätasolla. On tärkeää kiinnittää huomiota tehtyihin työtehtäviin. Mitä konkreettista on tehty työpäivän aikana? Tämän voit toteuttaa esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tavalliseen Word-dokumenttiin tai muistilistatyyppisesti koneelle tai omaan muistivihkoon. Tämä auttaa myös myöhemmin toiminnan raportoinnissa eli mitä on tehty ja milloin.
  • Peilaa työnkuvaasi säännöllisesti tavoitteisiisi. Mitä suunnitelmia sinulla oli työpäivälle ja mitkä niistä toteutuivat tai siirtyivät myöhemmäksi?
  • Etätyössä on tärkeää olla yhteydessä myös kollegoihin. Kerro työsi aikaansaannoksista. Kun työtä tehdään etänä, tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää sekä johdolle, että kollegoille.
  • Suunnittele etätyöpäiväsi ennakkoon edellisen työpäivän päätteeksi. Listaa ainakin seuraavat ja muista jättää myös aikaa yllättäville tehtäville: Mitä tehtäviä jäi seuraavalle työpäivälle? Mistä tehtävistä aloitan seuraavaksi? Mihin tehtäviin keskityt aamupäivästä? Mihin tehtäviin keskityt iltapäivästä?
  • Voit suunnitella itsellesi etätyön aikataulun, jonka ympärillä toteutat työpäivääsi. Peilaa suunnitelmaa toimintasuunnitelmassa luvattuihin asioihin ja käy tarvittaessa keskustelu työn sisällöstä esimiehen kanssa. Avoin vuorovaikutus johdon ja työntekijän välillä on ensiarvoisen tärkeää poikkeustilanteessa.

Tutustu etenkin näihin materiaaleihin, joita voit hyödyntää oman työn suunnittelussa.

Print Friendly, PDF & Email